Ako realizovať LED osvetlenie rastlín, aby efektívne a rovnomerne osvetľovalo rastliny?

Ako realizovať LED osvetlenie rastlín, aby efektívne a rovnomerne osvetľovalo rastliny?

Ako realizovať LED osvetlenie rastlín, aby efektívne a rovnomerne osvetľovalo rastliny?Hovorí sa, že LED lampy na rastliny sú vysoko účinné a energeticky úsporné lampy na pestovanie rastlín.Čiastočným dôvodom je, že LED žiarovky majú oveľa vyššiu účinnosť elektro-optickej konverzie ako tradičné žiarovky, ako sú žiarovky a sodíkové výbojky.Je to tiež preto, že spektrum LED diód je možné prispôsobiť, ale na maximalizáciu účinnosti používajte LED rastlinné lampy., Aké ďalšie opatrenia možno prijať?

1. Distribúcia LED svetiel rastlín

LED svietidlá rastlín sa používajú na osvetlenie svetiel rastlín.Samozrejme, účelom je, aby rastliny rástli do ideálneho stavu pre používateľov svetla.Pestovatelia plodín dúfajú, že ich plodiny môžu rásť sviežo a vyvážene, pozitívne je aj rovnomerné rozloženie LED svetiel rastlín.Má zabezpečiť, aby bola svetelná energia rovnomerne ožiarená na plochu jednotky.Vzhľadom na distribúciu lampových guľôčok je hlavným problémom to, že jedna rovnomerne rozložená LED rastlinná lampa má veľkú plochu ožarovania a jej lampové guľôčky sa skladajú hlavne z červených a modrých lampových guľôčok.Ak nie sú polohy guľôčok lampy rôznych spektier primerane rozložené, určite to povedie k Rozdiel v rastovom stave rastlín vo viacerých oblastiach v rámci rozsahu osvetlenia LED rastlinného svetla je zmyslom použitia LED rastlinného svetla.

Distribúcia LED rastlinných svetelných guľôčok je intuitívna a dôležitá.Len si predstavte, ak je 12 modrých guľôčok usporiadaných v jednom rade a 84 červených guľôčok v siedmich radoch, viete si predstaviť, aký by to bol nielen efekt!
2. Používanie fyzických optických zariadení

Fyzikálnymi princípmi, ktoré využívajú LED svietidlá na rastliny pri zvyšovaní osvetlenia a nastavovaní rovnomernosti osvetlenia, sú najmä odraz a lom svetla.Svetlo LED rastlín využíva odraz svetla na zvýšenie osvetlenia a rovnomernosti svetla.Používa hlavne reflektor a kovový substrát, ktorý používa COB.Princíp reflektora LED rastlinného svetla je rovnaký ako u baterky, ktorú sme použili.Odráža svetlo vyžarované zdrojom svetla do lúča svetla.Zvýšte lokálnu intenzitu svetla, rozdiel je v tom, že uhol reflektora LED svetla rastlín bude väčší ako uhol reflektora baterky a vnútorné časy sú navrhnuté pomocou presných výpočtov, aby sa zabezpečila intenzita a rovnomernosť osvetlenia v rámci rozsah osvetlenia.

Reflexným efektom kovového substrátu je tiež maximalizovať svetelnú energiu vyžarovanú korálkami LED rastlinných lámp, ktoré majú rastliny využívať, a hlavnou odrazenou časťou je pomocné svetlo, nie hlavný lúč.Jeho funkciou je samozrejme nielen odrážať svetlo, ale aj fixovať korálky lampy a odvádzať teplo.LED svietidlá rastlín využívajú princíp lomu svetla na zvýšenie osvetlenia a rovnomernosti osvetlenia.Hlavným využitím optických šošoviek je zmena trajektórie svetla.Princípom je použiť svetlo na cestu z plynu do pevnej látky a potom cez pevnú látku späť do plynu, ktorý zmení smer., Vo všeobecnosti sa používa jedna šošovka a šošovka na opakované testovanie, ktorá dokáže veľmi presne riadiť rozloženie svetla.

Výhody LED svetiel na rastliny oproti tradičným svietidlám na pestovanie rastlín nie sú len otázkou svetelnej účinnosti a ochrany životného prostredia, ale kvôli ich malým rozmerom a nízkej tvorbe tepla majú tiež značnú výhodu z hľadiska pohodlného stmievania.


Čas odoslania: 21. decembra 2021